Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

БЕЛ - тема: "Играя със звукове и букви Г и К"

Добро утро, мили деца от група „ Буратино”.
Надявам се, че сте се наспали, защото е време за работа, но преди да започнем работа ми отговорете на следната гатанка:
 
Кой с криле и глас крилат
дваж се ражда в този свят?
/ птицата/
 
Надявам се, че моята гатанка не Вие затруднила, защото съм Ви подготвила още една, която е по-трудна, но знам че Вие ще се справите добре.
 
Рано, рано сутринта буди ни един певец, смел наперен хубавец- ку-ку-ри-гуу!
Ставайте от сън, другарки, пъстропери домошарки! И кокошки ранобудни в хор запяват песни чудни – ко-ко-ко-ко!
Куковицата в полето им преглася леко, леко – Ку-ку! Ку-ку!
Гълъб сив и сладкогласен чува този поздрав ясен и отвръща най-любезно – Гу-гу! Гу-гу!
 
Мили деца, за кои птици се говори в гатанката?
 
Буратинковци, отворете Вашите книжки по Български език и литература на стр.55.
 
1.Разгледайте първата задача.Назовете птиците. Открийте звукове Г и К във всяка от думите.
Оцветете в синьо квадрачетата им в схемите.
 
2. В следващата задача трябва да свържете плодовете с буквите Г и К, като обосновете избора си.
 
3. Чуйте гатанките:
Най-напред- Блясък,
След Блясъка- Трясък,
След Трясъка- Плясък.
Край ливада свещи горят,
Слънце грее- не топи ги,
Вятър вее – не гаси ги.
 
Опитайте да ги познаеете! Оградете с кръгче всички букви Г и К в текстовете им.
 
4. С последната задача, ще се подготвим да пишем, обърнете внимание на начина на изписване на елементите.
Довършете редовете!
 
Приятна работа, мили деца!
БЕЛ - тема: "Играя със звукове и букви Г и К"   - Изображение 1