Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

НОВ РЕСУРСЕН КАБИНЕТ ОТВАРЯ ВРАТИ В ДГ"РАЙНА КНЯГИНЯ"

По случай  1 ноември - денят на народните будители, нов,съвременен ресурсен кабинет ще отвори врати в ДГ"Райна Княгиня".  Кабинетът е дело на директора на детската градина Красимира Лукинович и психолога Мария Джонова. Той е и техен съвместен проект. Идеята възниква преди 1г, когато г-жа Джонова отправя предложение, старата, неизползваема учителска стая да се превърне в модерен кабинет, за работа с деца със специални образователни потребностти и е подкрепена с ясната визия за изграждането на кабинета. Самата тя (г-жа Джонова)проектира тоталната промяна на вътрешното пространство - изграждането на прозорец и подвижна,плъзгаща се врата,за безпроблемното придвижване на децата. В кабинета са оформени множество кътове и, както и кът за двигателна активност. Всичко е професионално подбрано и е съобразено с нуждите на децата със СОП. Дори стените са боядисани по начин,който провокира активността на децата. Оборудването на кабинета също е дело на психолога Мария Джонова.Нейно е и цялостното изпълнение, с помощта и съдействиета на БКС гр.Стамболийски, на които благодарим!

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Може да разгледате кабинета, в удобно за Вас време и да се запознаете с възможносттите, които предлага не само на децата от детската градина, но и на всички нуждаещи се от подкрепа деца!

НОВ РЕСУРСЕН КАБИНЕТ ОТВАРЯ ВРАТИ В ДГ"РАЙНА КНЯГИНЯ" - Изображение 1НОВ РЕСУРСЕН КАБИНЕТ ОТВАРЯ ВРАТИ В ДГ"РАЙНА КНЯГИНЯ" - Изображение 2НОВ РЕСУРСЕН КАБИНЕТ ОТВАРЯ ВРАТИ В ДГ"РАЙНА КНЯГИНЯ" - Изображение 3НОВ РЕСУРСЕН КАБИНЕТ ОТВАРЯ ВРАТИ В ДГ"РАЙНА КНЯГИНЯ" - Изображение 4НОВ РЕСУРСЕН КАБИНЕТ ОТВАРЯ ВРАТИ В ДГ"РАЙНА КНЯГИНЯ" - Изображение 6НОВ РЕСУРСЕН КАБИНЕТ ОТВАРЯ ВРАТИ В ДГ"РАЙНА КНЯГИНЯ" - Изображение 7