Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Обновен кабинет за ресурсна подкрепа на ДГ „Райна Княгиня“.

Той е обзаведен, оборудван и зареден с дидактични пособия и помагала.
Насочен е към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца със специални образователни потребности.
Целта е с помощта на квалифициран психолог, логопед и ресурсен учител да бъде разгърнат потенциалът на децата, с оглед успешната им социализация и реализация.

 - Изображение 1