Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

На 13 април 2024г. съгласно Заповед на началника на РУО гр. Пловдив беше извършена методическа подкрепа от ст. експерт Добринка Минева на ст. учител Биляна Николова и учител Христина Филипова. Резултатите бяха много добри. Учителите се спрявят отлично с ПП "Утринна приказка"

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3