Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Промяна в таксите на детските градини

Решение №131 на Общински съвет внася промени в таксите. Освобождават се от такса децата сираци.

Уважаеми родители, моля запознайте се с промените в таксите! В секция "За родителите" - раздел такси.

Промяна в таксите на детските градини - Изображение 1