Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

"Съобщение за родителите"

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

След Великден, ще бъдат раздадени хранителни продукти,

за децата от 3 до 7 г. възраст, посещаващи ДГ"Райна Княгиня"

- плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти.

За ДЕНЯ и начина на раздаване, ще ви уведомим допълнително!

"Съобщение за родителите" - Изображение 1