Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Тържествено откриване на Новата учебна година в ДГ"Райна Княгиня"

У в а ж а е м и  р о д и т е л и !

Тържествено откриване на Новата учебна година в ДГ"Райна Княгиня" ще се състои на

16 СЕПТЕМВРИ от 9.30 ч. в двора на детската градина.

З А П О В Я Д А Й Т Е !

Тържествено откриване на Новата учебна година в ДГ"Райна Княгиня" - Изображение 1