Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

На 29 февруари ДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ" взе участие в регионалната среща - дискусия с презентиране на добри педагогически практики в ранна детска възраст. Събитието бе организирано от старши експерт г-жа Добринка Минева - РУО гр.Пловдив. Презентация на тема: "Утринна приказка" изнесе Ивелина Милушева - учител в група Пчелички. На дискусията присъства и г-жа Красимира Лукинович - директор на ДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ".

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5