Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Обучение

Възпитаниците на ДГ"Райна Княгиня" се обучават по Програмна система,която включва  

Образователни направления:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Околен свят
  • Изобразително изкуство
  • Конструиране и технологии
  • Физическа култура
  • Музика 

ДГ "РАЙНА КНЯГИНЯ" работи" по „ЧУДЕН СВЯТ“ на издателство "ПРОСВЕТА" и "ЗЛАТНО КЛЮЧЕ" на издателство "БИТ И ТЕХНИКА"