Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Правила за родители

   

    1.Децата посещават детска градина ЗДРАВИВ ДГ не се носят сиропи,хапчета и други консумативи.   

    2.Сутрин  децата се приемат от учителя на групата  до 8,30 ч. След  8,30 ч се приемат от пом.възпитателя.  

    3.Родителите,които искат децата им да пристигат в определено от тях време,попълват  декларация до директора на ДГ.

    4.Родителите  предават  децата  на учителя  БЪРЗО.(без да удължават раздялата). 

    5.Вечер децата се изпращат от учителя  на групата. (не по-рано от 16,30ч и не по-късно от 18,30ч). 

    6.Децата идват на детска градина ГЛАДНИ(освен ако не пристигат след установения  за прием час). 

    7.Децата не носят в детската градина  храна. (торти,зрънчо,чипс,снакс) 

    8.Децата не носят в детската градина играчки.(освен,ако не са ги дарили за ползване от всички деца). 

    9.Децата спят на обяд. С оглед изграждане на динамичен стереотип, желателно е да спят и през почивните дни.

    10.Децата вечер заспиват в 21 чНа децата им е необходим 10ч сън,за да са тонизирани и спокойни. 

    11.За допълнителните дейности над ДОС се заплащат определени такси.

         Таксите се заплащат на  два пъти: 

         първо плащане до 31 декември;

         второ плащане до 15 май. 

    12.Родителите си взаимодействат с учителите ежедневно при прием и изпращане на децата.

    13.Родителите си взаимодействат с учителите по телефона от 17,30ч–18,30ч.

         Час за среща в ДГ: От 17,30ч – 18,30ч всеки ден. 

    14.Родителите възпитават детето си  в зачитане авторитета на учителя.

    15.Изискванията на учителя са задължителни завсички деца. 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

        С оглед опазване живота и здравето на децата ВИ МОЛИМ: 

  • ДА ВОДИТЕ ДЕЦАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗДРАВИ! НЕ СЕ РАЗРЕШАВА ВНАСЯНЕТО НА ЛЕКАРСТВА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА! 
  • СЛЕД БОЛЕДУВАНЕ ДА ПРЕДСТАВЯТЕ МЕД. БЕЛЕЖКА НА УЧИТЕЛИТЕ В ГРУПАТА. 
  • ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА ЗАРАЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ НА ДЕТЕТО,  ДО 24 ЧАСА  ДА УВЕДОМИТЕ МЕД. СЕСТРА И ДА ПРЕДСТАВИТЕ „БЪРЗО ИЗВЕСТИЕ“,ИЗДАДЕНО ОТ ЛЕКАР, ЗА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА НЕРАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА.