Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Работа по идейни мини проекти с родителите

Взаимоотношенията между детската градина и семейството са необходимо условие за успешното развитие на детската личност. Инициирането на подходящи форми за работа с родителите допринася за тяхната ангажираност , а от там – и доверие към нас.

Такава форма на работата с родителите е съвместната дейност по идейни мини проекти, разработени от учителките в групите на различни теми:

          Група „Звездички”   проект "Обичам и пазя прородата.”

  • Група „Буратино”  –  проект „Да се храним и живеем здравословно”  

 

                 Група „Бърборино” – проект „Добротата започва от днес”

 

  • Група „Пчелички”   проект  "Позитивни мисли за възпитанието"