Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Работа по идейни мини проекти с родителите

Взаимоотношенията между детската градина и семейството са необходимо условие за успешното развитие на детската личност. Инициирането на подходящи форми за работа с родителите допринася за тяхната ангажираност , а от там – и доверие към нас.

Такава форма на работата с родителите е съвместната дейност по идейни мини проекти, разработени от учителките в групите на различни теми:

        

                                                          Група „Звездички”   проект „УТРИННА ПРИКАЗКА“

 

  • Група „Буратино”  –  проект „Растем здрави и силни със свежите супер герои”  

                 Група „Бърборино” – проект „ Къде са ми детските книжки?”

 

  • Група „Пчелички”   проект  "Буквички – въшебни"