Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Работа по идейни мини проекти с родителите

Взаимоотношенията между детската градина и семейството са необходимо условие за успешното развитие на детската личност. Инициирането на подходящи форми за работа с родителите допринася за тяхната ангажираност , а от там – и доверие към нас.

Такава форма на работата с родителите е съвместната дейност по идейни мини проекти, разработени от учителките в групите на различни теми:

  •      Групa „Звездики”   проект „УТРИННА ПРИКАЗКА“ Лого
  • Група „Немо”  –  проект „Любими детски приказки”  
  • Група „Бърборино” – проект „Здрав дух в здраво тяло”  DAD

 

  • Група „Пчелики”   проект  проект „УТРИННА ПРИКАЗКА“                 Адаптацията  на  тригодишните   деца   към условията  и  дневния  режим на  детската  градина"