Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Отсъствия

Децата от подготвителни групи 5 и 6 годишни посещават задължително детска градина“Райна Княгиня“. Те могат да отсъстват при спазване на: 

        ПРОЦЕДУРА ОТСЪСТВИЯ

     МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ОТ ДГ”РАЙНА КНЯГИНЯ“:

  1. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ 10 КАЛЕНДАРНИ ДНИ СЕ ПРЕДСТАВЯ МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР ЗА ЛИПСА НА КОНТАКТ СЪС ЗАРАЗНО БОЛНИ.
  2. ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА ДЕТЕ ПОВЕЧЕ ОТ  2 КАЛЕНДАРНИ МЕСЕЦА ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ЧРЕВНИ ПАРАЗИТИ /ХЕЛМИНТИ/. 
  3. ПРИ ОТСЪСТВИЕ ПОВЕЧЕ ОТ 30 КАЛЕНДАРНИ ДНИ ПОРАДИ ЗАБОЛЯВАНЕ - ПРЕДСТАВЯ ЕДНОКРАТЕН ОТРИЦАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАТОГЕННИ ЧРЕВНИ БАКТЕРИИ /ДИЗЕНТЕРИЯ, САЛМОНЕЛА, КОЛИ/