Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Организация на деня

                                                           ДНЕВЕН РЕЖИМ

                                         ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ

                                               /от 15.09.2023г. до 31.05.2024г./

Времетраене

Режимни  моменти – Дейности

07:00 - 08:15

Прием на децата. Дейности по избор на децата;
Дейности, организирани от детския учител. /Утринна среща/

08:15 – 08:30

 Утринно раздвижване /гимнастика/

08:30 – 09:00

Подготовка за закуска и закуска

09:00 – 10:30

Основни форми на педагогическо взаимодействие, диференцирани тематично по образователни направления и ядра /педагогически ситуации/

10:30 – 10:45

Подкрепителна закуска


10:45 – 1
1:45

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, игри и свободно реализирани дейности по избор /на открито и закрито – разходки, наблюдения, дейност в кътове, приложно изкуство, конструктивни, строителни, театрализирани, сюжетно-ролеви игри, БДП, подвижни игри,  детски спортове и др/. Дейности, съобразно потребностите на децата.

11:45 – 12:45

Подготовка за обяд и обяд 

12:45 – 15:15

Подготовка за сън и релаксация със съдействието на учителя

 15:15 – 16:00

 

 

Следобеден тоалет. Раздвижване /подвижни игри/.

Подкрепителна следобедна закуска

16:00 – 16:30

Основни и / или допълнителни  форми на педагогическо взаимодействие, диференцирани тематично по образователни направления и ядра;

Игри и други свободно реализирани дейности по избор /на открито и закрито/

16:30 – 18:30


Допълнителни дейности извън ДОС

Дейности, организирани от детския учител  /на открито и закрито/;

Дейности по избор на децата. Издаване на децата. Общуване с родители за развитието на детето, съобразно силните му страни за деня, затруднения или  др