Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Материална база

Детска градина „РАЙНА КНЯГИНЯ“ притежава:  

 • открит детски басейн за закаляване;
 • физкултурен салон;
 • интерактивен кабинет;
 • езиков кабинет;
 • ресурсен кабинет за работа със деца със специално образователни потребности;
 • кабинет по музика;
 • лекарски кабинет;
 • методичен кабинет;
 • учителска стая;
 • гардеробна с богат набор от костюми и аксесоари за артистични изяви на децата;
 • озеленен двор с детски площадки и др.

Всички групи са оборудвани с интерактивна дъска, лаптоп, музикална уредба.

Пространствената среда е разделена на кътове за обучение и игра. Обособени са :

 • кът за дейност по избор
 • кът за творчески игри
 • лекарски кабинет
 • музикален кът
 • строителен кът
 • спортен кът
 • природен кът
 • кът за изобразителна д-ст - рисуване, апликиране
 • учебен кът
 • кът "Аз съм българче"