Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

За нас

В ДГ „Райна Княгиня“ се отглеждат,възпитават и обучават 111 деца.

Педагогическите кадри са висококвалифицирани и доказват професионализма си ежедневно.    Всички педагогически специалисти са преминали множество квалификационни курсове с цел усвояване на нови професионални умения,техники и способи за общуване с децата.                      Основна цел на педагозите е да превърнат ДГ"Райна Княгиня" в място, където се гарантира тяхното интелектуално,здравно-физическо и личностно развитие. 

В ДГ "Райна Княгиня" е създадена иновативна пространствена среда с богата материално-техн.база. Идеята е детската градина да се доближи максимално до представата за уютен дом,където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.                                                                          Всички групи са с различен интериор и цвят. Оборудвани са със съвременни учебно-технически средства –  лаптопи, интерактивни дъски, уредби по музика и проектори, и са предпоставка за провеждане на качествен възпитателно-образователен процес. 

Основна ценност в дейността на ДГ "Райна Княгиня" са децата и усилията на всички учители и служители са насочени към ориентирането им в общочовешките ценности, към съхраняване и насърчаване на детската самоизява  и индивидуалност и към формиране на богата култура чрез системата от дейности в детската градина. 

ДГ“Райна Княгиня“ осъществява  ефективно и педагогически компетентно сътрудничество с родителите. 

Прилагат се следните форми на съвместна работа: 

  • "Академия за родители"
  • Консултативен център – консултации с психолог по възникнали проблеми
  • Тематични дни "Ден на семейството"; "Ден на бащата";
  • Съвместни дейности – базари (Благотворителен Коледен и Великденски )
  • Тематични изложби 

 Така ДГ"Райна Княгиня" се превръща в център за родители,търсещи и намиращи подкрепа,съгласие и сътрудничество. 

В ДГ"Райна Княгиня“ се организират различни видове допълнителни педагогически дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси и таланти. 

Такива дейности са:  

  • чуждоезиково обучение ( английски език) – организирано срещу заплащане 
  • модерни танци – организирани срещу заплащан
  • ателие "сръчни ръчички" – организирано от учителите без заплащане
  • театрална работилничка – детски театър – организиран от учителите без заплащане