Facebook
ДЕТСКА ГРАДИНА "РАЙНА КНЯГИНЯ"
гр.Стамболийски

Правила за децата

 

   1.Тичаме, скачаме на двора и във физкултурния салон – в стаята се движим спокойно,за да не вдигаме прах,който ни разболява. 

   2.Катерим се на катерушките на двора – на столчетата седим,а на масичките се храним,учим,рисуваме. 

   3.С децата от групата играем,пеем,танцуваме – не се дърпаме,бутаме,бием.   

   4.Плюенето и скубането на деца – ЗАБРАНЕНО!     

   5.Хвърлянето, чупенето на играчки ЗАБРАНЕНО!     

   6.Носенето на играчки в къщи – ЗАБРАНЕНО!       

   7.Играем като пазим и прибираме играчките и си по местата им. 

   8.Пазим здрави леглата и гардеробчетата си.   

   9.Говорим с тих глас, не крещим.   

  10.Когато някой говори, другите слушат.   

  11.Разрешаваме спора с думи, не с юмруци.   

  12.Когато чуем името си се обръщаме към този, който ни е повикал. Винаги изпълняваме инструкциите на госпожата или лелята. 

  13.Когато се нуждаем от помощ и за всеки проблем се обръщаме към госпожата.Ако госпожата  отсъства – към лелята в групата.